Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
szafy teleinformatyczne

Szafy teleinformatyczne

Szafy 10" i Szafy 19"

Szafy teleinformatyczne umożliwiają właściwe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz zapewniają optymalne warunki pracy tych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami, jak również ochronę przed dostępem osób niepowołanych.

skrzynki montażowe

Skrzynki montażowe

Uniwersalne podtynkowe

Skrzynki Montażowe przeznaczone są do montażu w budynkach wielorodzinnych jak również jednorodzinnych w celu zakończenia okablowania w jednym miejscu i zabezpieczeniu instalacji przed niepożądanym dostępem do sieci domowych.

szafki multimedialne

Szafki multimedialne

Uniwersalne podtynkowe

Szafki Multimedialne przeznaczone są do montażu w budynkach wielorodzinnych jak również jednorodzinnych w celu zakończenia okablowania w jednym miejscu i zabezpieczeniu instalacji przed niepożądanym dostępem do sieci domowych.

szafki na klucze

Szafki na klucze

Szafki na klucze z haczykami

Szafki na klucze pomagają rozwiązać problem z z uporządkowaniem większej ilości kluczy.

W dniu 19.01.2018r.(piątek) biuro handlowe firmy Leomar czynne do godziny 11.


Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO leomar.pl

DLA KLIENTA DETALICZNEGOI. FIRMA

Sklep internetowy działający pod adresem leomar.pl (zwany dalej „ Sklepem” ) prowadzony jest przez firmę

P.P.H. LEOMAR z siedzibą w Skórzewie przy ul. Sadowej 18, 60-185 Skórzewo, numer identyfikacji podatkowej

NIP PL 7790010107, wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 189/89


II. KLIENT

Regulamin niniejszy reguluje zasady obsługi w Sklepie klienta detalicznego (zwanego dalej „Klientem” )

i nie obejmuje warunków współpracy z partnerami handlowymi (odbiorcami hurtowymi) firmy LEOMAR,

posiadającymi indywidualne umowy o współpracy lub dokonującymi zakupów na odrębnych zasadach.


III. ZASADY DZIAŁANIA

1. Asortyment sklepu obejmuje wyroby metalowe oferowane w sieci handlowej LEOMAR

2. Zamówienia przyjmowane są przez Internet, wg poniższej procedury:

a. Klient osobiście przygotowuje i następnie składa zamówienie w Sklepie.

b. System informatyczny Sklepu automatycznie generuje potwierdzenie złożenia zamówienia.

c. Za pośrednictwem poczty e-mail Sklep wysyła do Klienta wiadomość, potwierdzającą warunki realizacji

    zamówienia, (dostępność asortymentu).

    Wiadomość ta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

d. Zamówienie Klienta przekazane zostaje obsłudze Sklepu do realizacji.

e. Przy dostępności towaru zostanie wystawiona i przesłana do klienta faktura PRO-FORMA

    w celu dokonania przedpłaty


3. Wszystkie ceny przedstawione na stronie sklepu internetowego zawierają podatek VAT i podane

   są w złotych polskich. Ceny netto podane są wyłącznie w celach informacyjnych.


4. Ceny produktów oferowanych w Sklepie obowiązują do chwili zatwierdzenia nowego cennika,

   zgodnie z polityką ustalania cen obowiązującą w firmie LEOMAR


5. Do wartości zamówionego towaru zostanie dołączony koszt jego dostarczenia. Zatem na ostateczny

   koszt zamówienia składają się sumaryczna wartość zamówionych towarów oraz koszt ich wysyłki.

   Informacja o koszcie wysyłki pojawia się podczas wyboru przez Klienta sposobu doręczenia

   i formy płatności.


6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek

    towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.


7. Dla prawidłowej realizacji zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta numeru telefonu

   kontaktowego, na który pracownik Sklepu lub pracownik firmy kurierskiej będzie mógł

   zadzwonić w celu ustalenia szczegółów wykonania zamówienia.


8. Formy płatności i dostawy dostępne w Sklepie :

a. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie LEOMAR.

b. Płatność przelewem bankowym przed wysyłką (PRZEDPŁATA)


8. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia, w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

a. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu zamówienia Klienta

    przez obsługę Sklepu w momencie kiedy towar jest dostępny.

b. Płatność przelewem bankowym – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu potwierdzenia z księgowości

    LEOMAR o wpłynięciu całej wymaganej kwoty na konto Sklepu.


9. Czas, w jakim jest możliwa wysyłka skompletowanego towaru wynosi zwykle 2 dni,

   jednak w wyjątkowych przypadkach może on zostać wydłużony do 5 dni, przy czym

   uwzględniane są tu wyłącznie dni robocze. Jeśli zamówiony przez Klienta produkt

   nie będzie dostępny w ciągu 5 dni roboczych, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony

   i poproszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia.


10. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, LEOMAR wysyła

     do Klienta e-mail z informacją o tym, jakie pozycje udało się skompletować, a jakich brakuje.

     Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.


11. Dokumentem potwierdzającym zakup w Sklepie jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą e-mail.


IV. KORESPONDENCJA

Dla ułatwienia i usprawnienia procedury dokonywania zakupów w Sklepie, Klient zgadza się na

prowadzenie korespondencji e-mailowej. W jej ramach Klient będzie otrzymywał, na podany

przy logowaniu adres e-mail, wiadomości dotyczące zamówionych przez niego produktów i aktualnego

stanu realizacji zamówienia. W treści e-maili zawarte są informacje o zamówieniu: numer, status,

lista zamówionych towarów wraz z cenami, kwota do zapłaty,

forma płatności, sposób dostarczenia, dane adresowe, itp.


1. Potwierdzenie zarejestrowania. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie, Klient otrzymuje potwierdzenie

    zarejestrowania.


2. Potwierdzenie złożenia zamówienia. W momencie zatwierdzenia przez Klienta zamówienia, w tym listy

    zamawianych produktów, cen, formy płatności i sposobu odbioru, Klient otrzymuje informację

    potwierdzającą wpłynięcie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie

    zamawianych towarów wraz z cenami, informację o formie zapłaty i sposobie doręczenia

    oraz adres docelowy wysyłki lub odbioru osobistego.


3. Wysłanie zamówienia. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu,

    Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, wraz z informacją o adresie, na który

    przesyłka została wysłana.

4. Anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia, na wyraźne życzenie Klienta

    lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację.

    Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie do momentu jego wysłania na adres

    podany przez Klienta.


V. ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość,

    bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni, licząc od dnia zawarcia umowy

    (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 2 marca 2000 roku).

    Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony, ma zdjęte zabezpieczenia fabryczne,

    LEOMAR ma prawo wystąpić wobec Klienta z roszczeniami odszkodowawczymi.


2. Zwracany towar należy przesłać (na koszt Klienta) w terminie 14 dni od dnia złożenia

    oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: PPH LEOMAR, 60-185 Skórzewo,

    ul. Sadowa 18, wraz z wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru.

    Przesyłki dostarczone do LEOMAR za pobraniem nie będą przyjmowane.

    W ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zwrotu, firma LEOMAR prześle

    Klientowi do podpisu fakturę korygującą za potwierdzeniem odbioru.


3. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta (wg faktury zakupu)

    nastąpi w  ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na konto podane

    przez Klienta.


4. Jeżeli towar odebrany został przez Klienta w siedzibie LEOMAR, jego zwrot może nastąpić również

    w siedzibie LEOMAR.   W takim przypadku wartość zwracanego towaru może być wypłacony po

    otrzymaniu przez obsługę LEOMARU niezbędnych dokumentów i wystawieniu, na podstawie okazanej

    przez Klienta faktury zakupu, faktury korygującej.


VI. REKLAMACJE

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

a. posiada wady techniczne,

b. jest niezgodny z umową,

c. został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy gdzie wysyłka była spedycją FIRMY LEOMAR.


2. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar będzie wymieniony na

    pozbawiony wad. Gdyby wymiana nie była możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta

    kwoty na podane konto oraz będzie wystawiona i przesłana

    do Klienta (za potwierdzeniem odbioru) faktura korygująca.


3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar będzie odesłany do Klienta

    za pobraniem,   kwoty odpowiadającej kosztom ponownej jego wysyłki.


4. Jeżeli towar został uszkodzony podczas dostawy, Klient zobowiązany jest przesłać protokół uszkodzenia

    przesyłki, spisany wraz z kurierem. Klient zawsze ma prawo sprawdzić otrzymywany towar w obecności

    kuriera, a jeśli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien sporządzić odpowiedni protokół.

    Reklamowany towar należy odesłać do LEOMAR w ciągu 7 dni od otrzymania uszkodzonych produktów,

    wraz z protokołem uszkodzenia przesyłki.

    Klient może też odmówić odebrania uszkodzonej przesyłki.


5. Zwroty i przesyłki reklamacyjne należy przesyłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres:

    PPH LEOMAR, 60-185 Skórzewo, ul. Sadowa 18,. Przesyłki dostarczone do LEOMAR

    za pobraniem nie będą przyjmowane.


VII. KOSZTY DOSTAWY

Ceny obowiązują dla dostaw na terenie Polski i zawierają podatek VAT.

Rodzaj przesyłki

Koszt przesyłki

Przesyłka kurierska na adres podany przez Klienta

Przesyłka kurierska za pobraniem na adres podany przez Klienta


VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, są przechowywane

   i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień oraz wypełniania celów statutowych LEOMAR.

   Ze względów bezpieczeństwa, dane te są zabezpieczone hasłem i przetwarzane wyłącznie

   przez osoby do tego upoważnione.


2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego

    lub nieprawdziwych.

3. Firma LEOMAR nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie,

    które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy

    loginu i hasła do ww. konta.


IX. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Nazwy produktów należą do właściciela i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie

    w celach informacyjnych.

2. Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością LEOMARU Zakazuje się jakiegokolwiek

    komercyjnego wykorzystywania ich bez zgody naszej firmy.

3. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego LEOMAR nie stanowią oferty w rozumieniu

    Kodeksu Cywilnego - są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 k.c.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa,

    w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

5. LEOMAR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany

    obowiązywać będą od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed

    datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących

    w dniu złożenia zamówienia.

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2015 | Polityka prywatności
CD-WEB Agencja Interaktywna